Parcs d'Estudi i Reflexió - Terres de Ponent

Com ajudar

Per a un projecte de llarga durada com aquest, totes les formes de col·laboració són bones, tant se val que siguin aportacions económiques, ajut especialitzat o no, donacions de materials i eines...

Ara mateix són de gran utilitat les col·laboracions de persones amb coneixements d'arquitectura, obres en general, fontaneria i electricitat, especialment fotovoltàica. També és bona la col·laboración no especialitzada i sempre va bé la presència d'amicos entusiastes que ens animin.

Per al cas d'aportacions de diners, aquest és el nostre compte bancari:
PRO PARC D'ESTUDI I REFLEXIÓ Terres de Ponent CB
Nro. de compte: 2100 0868 59 02 00412485

Si us plau, feu constar el nom i cognoms de qui fa l'ingrés, per a poder incloure els nostres donants a la futura Estela on seran esmentats.