Parcs d'Estudi i Reflexió - Terres de Ponent

Qué són els Parcs?

El Parc de Toledo, amb el Monòlit, la Sala, el Portal y les Esteles

Els Parcs d'estudi i reflexió són portes d'entrada al món mental del Profund.

En ells es realitzen els treballs d'Escola, un conjunt d'estudis i pràctiques que permeten accedir a experiències de contacte amb dimensions internes recòndites.

Aquesta profunditat no pot ser capturada pel llenguatge ni per les categories de l'espai-temps en el qual creiem viure.

No obstant això, en determinades circumstàncies, es fa accessible, es manifesta o irromp en vivències que commouen la nostra consciència i canvien decisivament les nostres vides. Experimentem allò que no té nom però sí significat, és el contacte amb una profunditat insondable en la qual l'espai és infinit i el temps és etern. Encara que breus, aquestes experiències són de grans conseqüències perquè ens donen sentit, alegria i plenitud.

Des de molt antic els éssers humans percebem la trajectòria de la nostra vida i la seva finitud. Ens preguntem d'on venim i cap a on anem, i experimentem la recerca de significats, a la vegada que sentim la necessitat de superar el dolor i el sofriment. I sempre que la consciència humana ha aconseguit acostar-se a la profunditat de la Ment, han sorgit respostes inspirades i s'han alliberat grans forces. L'arrapament dels enamorats, la inspiració dels artistes i l'èxtasi dels místics tenen en aquesta profunditat comuna la seva font. D'aquestes experiències del "sagrat" neixen també els grans corrents religiosos i espirituals que han crescut en la història.

Diferents persones, diferents cultures, en diferents moments històrics, han traduït la interioritat humana com a paisatges poètics o mítics diversos i, en ocasions, enfrontats. No obstant això, tots ells tenen en el Profund el seu ocult centre de gravetat. En aquest planeta nostre, les societats del qual es *mundialitzen veloçment, serà precisament aquesta experiència renovada de contacte amb el transcendent la que podrà propiciar el reconeixement i la trobada espiritual entre els pobles.

"En alguns moments de la història s'aixeca un clam, una esquinçadora comanda dels individus i els pobles. Llavors, des del Profund arriba un senyal. *Ojala aquest senyal sigui traduït amb bondat en els temps que corren, sigui traduïda per superar el dolor i el sofriment. Perquè darrere d'aquest senyal estan bufant els vents del gran canvi". (Silo. Inauguració del Parc d'Estudi i Reflexió La Reixa. 7 de maig de 2005.)

Els Parcs d'estudi i reflexió són llocs de trobada i irradiació d'una nova espiritualitat que rebutja tota forma de violència i discriminació i que apel·la a aquesta dimensió sagrada de la ment humana per trobar llibertat i sentit. Qualsevol ésser humà, siguin *cuales anassin les seves creences, pot participar d'aquest camí afectiu, conmocionant i experiencial.

Aquests Parcs es converteixen per a molts en llocs que tradueixen un espai-temps carregat de significat.

Existeixen zones de la ment que tenen un especial significat, i quan connectem o accedim a elles, es produeix una gran commoció interna. Són territoris amb càrrega psíquica, que estan situats en certa altura i profunditat de l'espai intern. Així, per exemple, en nombroses llegendes es va parlar de ciutats mítiques, llocs on viuen les més profundes aspiracions. "Ciutats dels déus on van voler arribar nombrosos herois de diferents pobles; paradisos en què déus i homes convivien en original naturalesa *transfigurada." (Sitja: Obres Completes. La Mirada Interna. XX. La Realitat Interior, p. 57. Edicions Humanistes. 1998.)

Cada poble té les seves al·legories, i no podria ser d'una altra manera, ja que són traduccions de significats no representables, realitzats amb la matèria primera del paisatge cultural corresponent en un temps donat.

Aquests llocs interns es relacionen o coincideixen en ocasions amb llocs externs que prenen així la característica de sacralitat per la importància que tenen per a nosaltres, segons la cultura de cadascú. Per això peregrinem a ells per rebre la càrrega psíquica acumulada. En ells volem ser millors, estar més connectats amb nosaltres mateixos i amb els altres.

Els Parcs d'estudi i reflexió que van apareixent en els cinc continents assenyalen la recerca i expressió del sagrat; és a dir, de les millors aspiracions de l'ésser humà que avui es prepara per despertar d'un profund somni.

Una nova civilització està naixent i anirà tenint la seva representació al món, que serà la traducció d'aquesta realitat profunda.

Eduardo Gozalo

ELEMENTS QUE POT TENIR UN PARC

La Sala

El seu interior simbolitza l'accés a l'experiència interna profunda a través d'un espai semiesfèric buit de *íconos, símbols o imatges. Exteriorment, els murs fan d'emmarqui d'una esfera, que en la seva cúspide indica l'adreça cap a l'alt.

La Sala de meditació

El Centre d'Estudis

Àmbit on es desenvolupen els treballs d'Escola, on mestres i deixebles realitzen les seves pràctiques i estudis.

El Centre d'Estudis d'Attigliano

El Monòlit

Construït completament en acer inoxidable per reflectir l'època actual, fixa la coordenada del temps en què es va fundar el lloc i permet l'alineació de l'espai.

El Monòlit del Parc Minho

La Estela o Mur de Reconeixement

Estan en ella gravats els noms de tots els qui van contribuir a la construcció del Parc, de la mateixa manera en què els antics deixants mesopotàmics, egípcies, sumèries o maies, esculpides en pedra, deixaven testimoniatges dels esdeveniments o fets significatius que van succeir al moment de ser construïdes.

Estela o Mur de Reconeixement

La Font d'Aigua:

Representa al·legòricamente l'energia per la fusió dels principis femení i masculí.

Font del Parc Toledo

El Portal

Marca el límit entre l'externalitat del món i la interioritat de l'ésser humà, buscant produir un canvi en l'estat intern de tot aquell que entra a aquest lloc.

El Portal del Parque Attigliano

El Centre de Treball

És el lloc on es realitzen retirs i jornades de treball personal.

Centro de Trabajo de Toledo

Taller

Taller on es desenvolupa l'ofici del foc i altres oficis

Taller de Toledo