Parcs d'Estudi i Reflexió - Terres de Ponent

El projecte

Aquest Parc arrenca amb els avantatges i les limitacions que donen el lloc i les circumstàncies en què iniciem el Projecte.

La seva ubicació propera a Lleida i pràcticament equidistant entre Saragossa i Barcelona, ho fa idoni perquè confluïm amics de les tres ciutats que ja havíem coincidit en un intent anterior a la zona de la Franja. Una de les diferències és que aquí podem accedir en molt menys temps tots, per la millor qualitat de les vies d'accés.

El lloc està situat en una zona de Catalunya coneguda per la seva producció d'oli d'oliva. El clima extrem (a l'hivern i a l'estiu) i l'escassetat d'aigua, han castigat durament aquesta terra de secà durant segles. Les resistents espècies d'ametllers i d'oliveres que cobreixen la finca, testifiquen una tenaç voluntat de supervivència. No obstant això, hi ha un canal de regadiu en construcció, que està en portes d'arribar a la comarca, en qüestió de mesos. Això pot produir un canvi notable en les condicions d'habitabilitat i en la perspectiva econòmica de tota l'àrea. Mentrestant, el nostre plantejament en l'ús de l'aigua ha de ser, per força, frugal, malgrat comptar amb un pou propi, que es complementa amb recollida d'aigües pluvials, podent preveure sense problemes les quantitats necessàries per a l'ús humà, però postergant a aquest previsible futur proper qualsevol tipus de reg més o menys copiós i, per tant, qualsevol tipus d'ambició de jardineria extensa, de moment.

La gran irradiació solar de la zona ens facilita l'aprofitament del sol com a font d'energia, de manera que una instal·lació elèctrica autònoma serà no sols econòmicament viable, sinó a més molt eficient i prou confortable per a les nostres necessitats.

Comptem des de l'inici amb una petita construcció ja operativa, d'uns 20 m2, apta per a un grup reduït de dues o tres persones, que serveix per a les primeres pernoctes i com a base per al treball de construcció inicial.

També d'origen hi ha una construcció més gran, de 92 m2, en dues plantes, adequada per a un modest Centre de Treball, però que necessitava d'algunes correccions estructurals i un ampli treball de rehabilitació i d'adaptació a les nostres finalitats, al qual estem actualment abocats.

Ens plantegem doncs, des del mes de Juny de 2012, en què vam tenir disponible la finca, una etapa inicial en la qual aspirem a deixar el Centre de Treball plenament operatiu, amb els serveis necessaris per al seu bon acompliment. A tal fi, estem treballant intensament i aprofitant els mesos d'estiu per avançar el màxim possible.

Esperem que en el quart trimestre d'aquest any es podran iniciar ja les activitats pròpies d'un Parc, mentre se segueixen completant i avançant llavors ja els treballs necessaris per disposar en breu temps més d'alguns dels elements monumentals simples, com el Portal, la Font i el Monòlit.

La Construcció del Taller, la Sala i el Centre d'Estudis, quedarien per una mica més endavant, però tenim espai molt sobrat per donar-los cabuda. I l'esperit necessari per construir-los, esperem que també.